|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Петър Венелинов Геров

Лекар по гастроентерология в Отделение по Вътрешни болести

Завършва медицина  - 1983 г. в МА ВМИ-Плевен

Придобита специалност „Вътрешни болести” – 01.01.1991 г., МА - Плевен

Допълнителни квалификации:

- Гастроентерология и диетика – 02.02.1997 г., МУ- София

- Абдоминална ехография – 16.10.2006 г., ВМА- София

- Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия – 20.12.2007 г., МУ- София

- Интервенционална гастроинтестинална ендоскопия - 20.12.2007 г., МУ- София