|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Ани Венциславов Маджаров

Инвазивен кардиолог в отделение "Инвазивна, неинвазивна и интензивна кардиология"

Завършва медицина - 19.11.1986 г. във  ВМИ - София

Придобита специалност:

Вътрешни болести - 01.01.1992 г., МА ВМИ София

Кардиология – 01.02.1996 г., МУ - София

Допълнителна квалификация:

- Свидетелство - Инвазивна кардиология – 12.12.2003 г., МУ София

- Удостоверение  за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения – 09.12.2005 г.