|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Розина Пенчева Първанова-Мирчева

Специалист микробиология

Завършва медицина  – 23.04.1979 г. в МА - София

Придобита специалност:

Микробиология – 01.07.1995 г.,  ВМИ - София

Допълнителна квалификация:

- Сертификат - Микробиологична идентификация и антимикробна чувствителност - 2013 г., НЦЗПБ - София