|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Искра Карлова Павлова

Специалист по Физикална и рехабилитационна медицина

Завършва медицина – 1996 г. в МУ – Варна

Придобита специалност:

Физикална и рехабилитационна медицина, Медицински университетСофия

Допълнителна квалификация:

Неврална терапия

Кинезиотейпинг