|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Велина Димитрова

Специалист по Физикална и рехабилитационна медицина

Завършила медицина - 2003 г. в МУ – София

Придобита специалност:

Физикална и рехабилитационна медицина -  2009 година

Допълнителна квалификация:

Курс по Бобат терапия (Motor Learning in Bobath’s Framework – Sakis Adamidis, IPNFA Instructor, MCTA, BOBATH therapist (IBITA) - 2008 г. 

Обучение по неврална терапия от Osterreichische Medizinische Gesellschaft fur Neuraltherapie und Regulationsforschung - 2008 г. 

Професионална квалификация по Мануална медицина към Медицински университет – Варна - 2009 г. 

Участие във Forum Neuraltherapie, Виена, Австрия - 2009 г. 

Професионална квалификация по здравен мениджмънт към СА “Д.Ценов”, Свищов - 2011 г. 

Курс по терапия на болката с GunaMedicalDevices, Dr. L. Milani, Md, PhD - 2011 г. 

Участие в 4th Montescano EFIC School for Neurological Diagnosis in Chronic Pain  - 2012 г. 

Курс по лазертерапия, ВМАСофия - 2013 г. 

Курс по нервно-мускулен тейпинг, БОСКТ - 2014 г. 

Участие в XXІІІ International Conference on Sports Rehabilitation and Traumatology, Football Medicine Strategies for Joint and Ligament Injuries, Milan, Italy - 2014 г. 

Участва в конгеси по физикална и рехабилитационна медицина , медицинска рехабилитация и ерготерапия, кинезитерапия и др.