|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Траян Цветанов Райчинов

Специалист по кардиология

Завършва медицина - 2010 г в  МУ „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ - Варна

Придобита специалност: 

Кардиология - 2015 г. - МУ - Варна

Допълнителна квалификация:

Зимно училище за специализанти по кардиология - 2014 г.

Училище Кардиология "Усложнения на миокардния инфаркт" - 2014 г.

Национален конгрес по кардиология - 2014 г

Научно – практическа конференция на БЛС ‘‘Спешни състояния в медицината" -  2014 г

Симпозиум на асоциация „Сърце – бял дроб" - Варна - 2014  г.