|
|
|
BG
Платени услуги

 

ЦЕНОРАЗПИС

НА ПРЕДЛАГАНИТЕ МЕДИЦИНСКИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ В СБАЛФРМ „МЕДИКА” ООД   гр.РУСЕ

 / ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ ЗА НЕОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ И ЗАБОЛЯВАНИЯ ИЗВЪН КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ /

  Наименование на услугата   Пациент 
 
1 Потребителска такса съгласно ЗЗО    5,80 лв 
2 Първоначален специализиран преглед от ФТ    50 лв 
3 Заключителен преглед от ФТ    30 лв 
4 Консултация  без преглед    20 лв 
5 Консултация по документи    20 лв 
6 Домашен преглед първичен   80 лв
7 Домашен преглед вторичен    50 лв 
8 Медицински документ/дубликат/    8 лв 
9 Леглоден /легло и храна/    80 лв 
10 Леглоден на придружител  /легло и храна/    80 лв 
11 Венозна инжекция    15 лв 
12 Мускулна инжекция    10 лв 
13 Подкожна инжекция /ваксина/    6 лв 
14 ЕКГ   10 лв
15 ЕКГ с разчитане    15 лв 
16 Измерване на кръвно налягане    5 лв 
17 Мануално мускулно тестуване, ъглометрия,сантиметрия    7 лв 
18 Електростимулация / точкова /    7 лв 
19 Електростимулация / стабилна /    6 лв 
20 Електрофореза, Йонофореза    6 лв 
21 Лечение с диадинамични токове    6 лв 
22 Лчение с интерферентни токове    6 лв 
23 Синусоидални модулирани токове / СМТ /    6 лв 
24 Инхалация    6 лв 
25 Криотерапия, Топлотерапия    6 лв 
26 Магнитотерапия    6 лв 
27 Лечение с ултразвук на едно поле    6 лв 
28 Лечение с ултразвук на повече полета    10 лв 
29 Лечение с УВЧ и МВТ    6 лв 
30 Лазер терапия / на поле /    6 лв 
31 Лазер терапия / на повече полета /    10 лв 
32 Светлолечение (инфрачервени, ултравиолетови лъчи, солукс)    6 лв 
33 Лечение с Д'арсонвал на поле    6 лв 
34 Дълбока осцилация от 10 до 30 мин    от 15 до 35 лв в зависимост от мин. 
35 Детоксикатор  30 мин  15 лв 
36 Текар терапия    40 лв 
37 Ударно вълнова терапия / шокуейв/    40 лв 
38 Текар терапия + ударно вълнова терапия    70 лв 
39 Високоинтензивен магнит/ статично рамо/    30 лв 
40 Високоинтензивен магнит/ статично + динамично рамо/    48 лв 
41 Кинезиотейпинг    13 лв 
42 Механотерапия,суспенсионна терапия, пулитерапия    7 лв 
43 Лечебна гимнастика (аналитична, пасивна)    15 лв 
44 Кинезиологичен анализ    20 лв 
45 Изготвяне на индивидуален кинезитерапевтичен комплекс    20 лв 
46 Раздвижване с артромот  15 мин  10 лв 
47 Специализирани методи – ВОЙТА, БОБАТ    20 лв 
48 Дихателна гимнастика    6 лв 
49 Обучение в седеж, стоеж и ходене    15 лв 
50 Мануална мобилизационна терапия  35 мин  20 лв 
51 Мануална терапия    15 лв 
52 Масаж на лице    10 лв 
53 Масажна яка  10 мин  14 лв 
54 Масажна яка с масаж на ръка 15 мин  16 лв 
55 Масажна яка с масаж на две ръце  20 мин  18 лв 
56 Масаж на гръб 20 мин  18 лв 
57 Масаж на гръб и ръка 25 мин  20 лв 
58 Масаж на гръб и две ръце 30мин  22 лв 
59 Масаж на кръст  10 мин  14 лв 
60 Масаж на кръст и крак 25 мин  18 лв 
61 Масаж на кръст и два крака  30 мин  22 лв 
62 Масаж на цяло тяло  60 мин  35 лв 
63 Масаж на цяло тяло с мед или вендуза на гръб    40 лв 
64 Вендузен масаж на крака  30 мин  22 лв 
65 Меден/вендузен масаж на гръб 30 мин  22 лв 
66 Вендузен масаж на цяло тяло 60 мин  40 лв 
67 Лимфопрес /горен или долен крайник  15 мин  12 лв 
68 Лимфопрес /горен или долен крайник  30 мин  18 лв 
69 Лечебна гимнастика  7 дни  (Аналитична или пасивна) 7 дни   90 лв 
70 Войта  7 дни 7 дни  120 лв 
71 Лечебна гимнастика 7 дни   +  1 ФТ процедура     7 дни  120 лв 
72 Лечебна гимнастика 7 дни   +  2 ФТ процедура     7 дни  140 лв 
73 Лечебна гимнастика 7 дни   +  3 ФТ процедура     7 дни  160 лв 
74 Лечебна гимнастика в домашни условия    30 лв 
75 Лечебна гимнастика  +  Ел.стимулация в домашни условия    38 лв 
76 Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК /  10  посещения  250 лв 
77 Абонаментна карта за 10 домашни терапии /ЛФК /+  Ел.стимулация                                                                                         10  посещения  300 лв 

ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА!