|
|
|
BG
Платени услуги
Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги от:
СБАЛК МЕДИКА КОР ЕАД
   
   
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА ЦЕНА
Потребителска такса съгласно ЗЗО 5,80 лв.
Клиничен преглед от специалист/първичен/ 50,00 лв.
Клиничен преглед от специалист електрокардиостимулация/електрофизиология 70,00 лв.
Ехoкардиография 80,00 лв.
Трансезофагиална ехокардиография 150,00 лв.
Стрес ехокардиография 100,00 лв.
Контрастна стрес ехокардиография (при двама пациенти цената може да се раздели) 240,00 лв.
Дуплекс сонография на екстракраниални  мозъчни съдове 80,00 лв.
Дуплекс сонография на  съдове на крайници 80,00 лв.
Измерване на пулсова вълна и ABI 50,00 лв.
Преглед с измерване на пулсова вълна и ABI 80,00 лв.
Велоергометрия 80,00 лв.
Холтер ЕКГ 80,00 лв.
Холтер артериално налягане 80,00 лв.
Пълен пакет/преглед от специалист +ЕКГ +ЕХОК +ВЕЛО +Холтер 250,00 лв.
Клиничен преглед от специалист/вторичен/ 30,00 лв.
Поставяне на трайна венозна канюла 18,00 лв.
Поставяне на трайна венозна канюла и амбулаторна венозна инфузия 55,00 лв.
Измерване параметри на постоянен кардиостимулатор 60,00 лв.
Венозна анестезия 120,00 лв.
Индивидуален сестрински пост 24 часа 150,00 лв.
Индивидуален санитарски пост 24 часа 80,00 лв.
Леглоден /легло и храна/ 80,00 лв.
Леглоден на придружител  /легло и храна/ 80,00 лв.
Самостоятелна стая - леглоден 200,00 лв.
Копие на CD 25,00 лв.
Медицински документ/дубликат/ 8,00 лв.
ЕКГ с разчитане от специалист 10,00 лв.
Измерване на кръвно налягане 5,00 лв.
Медицински транспорт с линейка или лек автомобил в рамките на града 15,00 лв.
Медицински транспорт с линейка или лек автомобил до друго населено място /транспортът се заплаща в двете посоки/ 1.50/за км.
Доплащане за лекар и мед. сестра при транспорт на болен 150,00 лв.
Доплащане за лекар при транспорт на болен 100,00 лв.
Доплащане за лекар при транспорт на болен  всеки следващ час 40,00 лв.
Доплащане за мед. сестра при транспорт на болен 50,00 лв.
Доплащане за мед. сестра при транспорт на болен всеки следващ час 20,00 лв.
Цена на избор на лекар 250,00 лв.
Цена на избор на екип 500,00 лв.
Цена на избор на екип хабилитирано лице 900,00 лв.
НЕОСИГУРЕНИ ПАЦИЕНТИ ЗАПЛАЩАТ ПЪЛНАТА СТОЙНОСТ  НА  ЦЕНАТА НА КЛИНИЧНАТА ПЪТЕКА  
диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение 702,00 лв
инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания (кп 17) 1134,00 лв
инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация 1944 лв
постоянна електрокардиостимулация -  антибрадикарден пейсмейкър 1080,00 лв
постоянна електрокардиостимулация - кардиовертер 1836,00 лв
интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания 4536,00 лв
интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години 4438,10 лв
интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации 4438,09 лв
интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация 4300,56 лв
ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове  1620,00 лв
диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване  1404,00 лв
диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение  4320,00 лв
диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик  3304,80 лв
диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на st сегмент с интервенционално лечение 5724,00 лв
диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация  1004,00 лв
диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация 2294,16 лв
диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит  6480,00 лв
диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда  928,11 лв
диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения  702,00 лв
диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик  1150,63 лв
диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик  3949,21 лв
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ  
сърдечна ресинхронизираща система CRT-P- тотална система  
сърдечна ресинхронизираща система CRT-P- само устройство  
сърдечна ресинхронизираща система биполярна CRT-D- тотална система     2 500,00 лв.
сърдечна ресинхронизираща система квадриполярна CRT-D- тотална система     3 000,00 лв.
сърдечна ресинхронизираща система биполярна CRT-D- само устройство     2 100,00 лв.
сърдечна ресинхронизираща система  квадриполярна CRT-D- само устройство     2 500,00 лв.
имплантируем кардиовертер дефибрилатор еднокухинен ICD- тотална система              -   лв.
имплантируем кардиовертер дефибрилатор двукухинен ICD- тотална система     1 500,00 лв.
имплантируем кардиовертер дефибрилатор еднокухинен ICD- само устройство       500,00 лв.
имплантируем кардиовертер дефибрилатор двукухинен ICD- само устройство     1 700,00 лв.

ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА!