|
|
|
BG
Платени услуги

ЦЕНОРАЗПИС НА МЕДИЦИНСКИТЕ УСЛУГИ

ИЗВЪРШВАНИ В СБАЛК "МЕДИКА КОР" ЕАД:

Потребителска такса съгласно ЗЗО                  5,80 лв.
Клиничен преглед от специалист/първичен/                30,00 лв.
Ехoкардиография                50,00 лв.
Трансезофагиална ехокардиография              100,00 лв.
Стрес ехокардиография              100,00 лв.
Контрастна стрес ехокардиография (при двама пациенти цената може да се раздели)              240,00 лв.
Дуплекс сонография на екстракраниални  мозъчни съдове                30,00 лв.
Дуплекс сонография на  съдове на крайници                40,00 лв.
Велоергометрия                40,00 лв.
Холтер ЕКГ                50,00 лв.
Холтер артериално налягане                50,00 лв.
Пълен пакет/преглед от специалист +ЕКГ +ЕХОК +ВЕЛО +Холтер              140,00 лв.
Клиничен преглед от специалист/вторичен/                15,00 лв.
Домашен преглед                50,00 лв.
Поставяне на трайна венозна канюла                12,00 лв.
Поставяне на трайна венозна канюла и амбулаторна венозна инфузия                40,00 лв.
Измерване параметри на постоянен кардиостимулатор                50,00 лв.
Венозна анестезия              120,00 лв.
Индивидуален сестрински пост 24 часа              120,00 лв.
Индивидуален санитарски пост 24 часа                60,00 лв.
Леглоден /легло и храна/                55,00 лв.
Леглоден на придружител  /легло и храна/                55,00 лв.
Самостоятелна стая - леглоден              100,00 лв.
Медицински документ/дубликат/                  5,00 лв.
ЕКГ                  5,00 лв.
Измерване на кръвно налягане                  3,00 лв.
Медицински транспорт с линейка или лек автомобил в рамките на града                15,00 лв.
Медицински транспорт с линейка или лек автомобил до друго населено място /транспортът се заплаща в двете посоки/  1.50 лв./за км. 
Доплащане за лекар и мед. сестра при транспорт на болен              150,00 лв.
Доплащане за лекар при транспорт на болен              100,00 лв.
Доплащане за мед. сестра при транспорт на болен                50,00 лв.
Цена на избор на лекар              250,00 лв.
Цена на избор на екип              500,00 лв.
Цена на избор на екип хабилитирано лице              800,00 лв.
   
ПОСОЧЕНИТЕ ЦЕНИ СА В БЪЛГАРСКИ ЛЕВА!