|
|
|
BG
Специалисти

Отделение Инвазивна, неинвазивна и интензивна кардиология


Отделение Анестезиология и интензивно лечение

Oтделение Физикална и рехабилитационна медицина

Очно отделение

Отделение Съдова хирургия

Клинична и микробиологична лаборатория

Отделение Инвазивна, неинвазивна и интензивна кардиология

Вътрешно отделение

Отделение Инвазивна, неинвазивна и интензивна кардиология

Хирургично отделение

Клинична и микробиологична лаборатория