|
|
|
BG
Специалисти


Вътрешно отделение

Отделение Анестезиология и интензивно лечение

Отделение Образна диагностика

Отделение Анестезиология и интензивно лечение


Клинична и микробиологична лаборатория


Отделение Съдова хирургия

Отделение Анестезиология и интензивно лечение