|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Силвия Димитрова Петрова

Кардиолог в отделение  „Инвазивна, неинвазивна и интензивна кардиология”

Завършва медицина - 09.02.1982 г. във ВМИ -  Плевен

Придобита специалност:

Вътрешни болести – 01.01.1988 г., МА ВМИ – Плевен

Кардиоревматология - 01.06.1990 г., МА ВМИ - Плевен

Допълнителни квалификации:

- Ултразвукова диагностика в кардиология – 20.11.1993 г.,  МА

- Ултразвукова диагностика - 11.02.1994 г., ВМИ - София

- ЕХО-доплер диагностика на ВМС – 20.05.2008 г., НКБ - София

- Ехокардиография при оперирано сърце - 13.05.2008 г., НКБ - София