|
|
|
BG

  

Специалисти
Д-р Станислав Георгиев Павлов

Кардиолог в Отделение „Инвазивнанеинвазивна и интензивнакардиология”

Завършил медицина - 2004 г. във ВМИ - Пловдив