|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Станислав Георгиев Павлов

Кардиолог в Отделение „Инвазивнанеинвазивна и интензивнакардиология”

Завършил медицина - 2004 г. във ВМИ - Пловдив 

Придобита специалност:

Кардиология - 2017 г. МУ Варна

Допълнителни квалофикации:

Ехокардиография - 2019 г.