|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Тамара Звонкова Младенова

Специалист в Микробиологична лаборатория

Завършва медицина - 2012 г. в МУ - Плевен