|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Мария Людмилова Цонева

Специалист по ендокринология и болести на обмяната в Отделение по Вътрешни болести

Завършва медицина - 2014 г. в МУ - Плевен

Придобита специалност по ендокринология и болести на обмяната - 2021 г.