|
|
|
BG

  

Специалисти
Д-р Мария Людмилова Цонева

Специализант по ендокринология и болести на обмяната в Отделение по Вътрешни болести

Завършва медицина - 2014 г. в МУ - Плевен