|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Георги Веселинов Доцев

Специалист  в отделение по "Урология" 

Завършил медицина - 2014 г. - МУ - Плевен

Придобита специалност:

Урология - 2020 г.