|
|
|
BG

  

Специалисти
Д-р Георги Веселинов Доцев

Специализант  в отделение по "Урология" 

Завършил медицина - 2014 г. - МУ - Плевен