|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Венцеслав Кирилов Драганов

Специалист по гастроентерология в Отделение по Вътрешни болести

Завършил медицина – 2001 г. в МУ – Варна

Придобита специалност:

Гастроентеорология – 2014 г. в МУ – Варна

Допълнителна квалификация:

Конвенционална абдоминална ехография в гастроентерологията I - во ниво Конвенционална абдоминална доплерова ехография в гастроентерологията I I  - ро ниво

Интервенционална и ендоскопска ехография в гастроентерологията I I I - то ниво

Диагностична горна и долна гастроинтестинална ендоскопия I - во ниво

Терапевтична горна и долна гастроинтестинална ендоскопия I I - ро ниво