|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Татяна Николаева Колева

Специалист по едрокринология и болести на обмяната в Отделение по Вътрешни болести

Завършва медицина - 1997 г. в МУ - Плевен

Придобита специалност: 

Ендокринология - 2013 г. - МУ - Плевен