|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Диян Христов Христов

Специализант  в Отделение по Физикална и рехабилитационна медицина

Завършил медицина - 1996 г. в МУ - Варна

Придобита специалност: 

Кожни болести - 2006 г. в МУ - Варна