|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Мария Красенова Дончева

Специализант в Отделение „Хирургия”

Завършва медицина – 2014 г. в МУ – Варна

Допълнителни квалификации:

Лапароскопска хирургия – 24.09.2021 г., МУ-Варна