|
|
|
BG

  

Специалисти
Д-р Мария Красенова Георгиева

Специализант в Отделение „Хирургия”

Завършва медицина – 2014 г. в МУ – Варна