|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Бисер Йорданов Иванов

Специалист по Акушерство и гинекология

Завършва медицина – 1990 г. във ВМИ – Варна

Придобита специалност:

Акушерство и гинекология – 2000 г.

Допълнителна квалификация:

УЗД в АГ – 1998 г. във ВМИ - София