|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Румен Йорданов Котов

Специалист по Урология

Завършва медицина - 1990 г. във ВМИ - Плевен    

Придобита специалност:

Урология - 2002 г., МУ - София        

Допълнителни квалификации:

Здравен мениджмънт - 2001 г., Югозападен Университет - Благоевград

Ендоскопска урологична хирургия - 2005 г., МУ - София

Перкутанни и ендоскопски методи в урологията - 2009 г., „Пирогов” -  София

Ултразвукова диагностика - 2010 г., МУ - София

Абдомиална ехография – май`2010 г., МУ - София

Екстракорпорална литотрипсия на пикочни камъни в урологията - 2013 г., МУ - София

Работа с източници на йонизиращо лечение – май` 2014 г., ВВУ - Варна