|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Георги Илиев Костадинов

Специалист по Хирургия

Завършва медицина  - 28.11.1983 г., Медицинска Академия - София

Придобита специалност:

Хирургия - 16.07.1992 г., МЗ – ВМИ - София        

Допълнителна квалификация:

Диабетна гангрена – 08.11.1993 г., УМБАЛ "Пирогов" - София

Абдоминална ехография – 08.04.1994 г., МА - ВМИ "И. П. Павлов" – Пловдив

Лапароскопска хирургия – 20.02.1998 г., ВМИ - София