|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Пламен Иванов Ванев

Специалист по Ортопедия и травматология

Завършва медицина – 1984 г. в ВМИ – Плевен

Придобита специалност:

Ортопедия и травматология – 1990 г.

 

Допълнителна квалификация

Остеосинтези при счупвания на горния крайник – ИСУЛ, 1985 г.

Общо травматология – Институт „Пирогов”, 1985 г.

Оперативно лечение на счупвания на бедрената шийка – ВМИ – Пловдив, 1986 г.

Оперативно лечение на счупвания на гръбначен стълб – ВМИ – Пловдив, 1987 г.

Оперативно лечение на травми и ортопедични заболявания – Ловеч, 1988 г.

Счупвания в областта на лакътя при деца – София, Институт „Пирогов”, 1992 г.

Артроскопска и конвенционална хирургия на коляно – София, 2000 г.

Теоретичен и практически курс по остеосинтеза – София, 2001 г.

Артроскопия на коляно – ВМИ – Плевен, 2001г, 2002 г.

Обмяна на опит с практическо участие в хирургичната дейност на болницата във Фрутиген, Швейцария,

2003 г.

Възстановителна хирургия на горен крайник – УМБАЛО „Б. Бойчев” – София, 2006 г.