|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Ивелин Цанков Йоцов

Специалист по Хирургия

Управител на ДКЦ - 2

Завършва медицина - 14.09.1987 г. в МА ВМИ - Плевен

Придобита специалност:

Хирургия – 01.01.1996 г. в МУ – София

Здравен мениджмънт – МУ- Плевен

Допълнителна квалификация:

Конвенционална гастроинтестинална ендоскопия с биопсия I и II ниво – МУ – Плевен

Интердисциплинарна практическа седмица – 16.06. 2004 г.,  Швейцария

Диагностика и оперативна лапароскопска хирургия – 14.03.2008 г., МУ – Плевен

Хранителна помощ в следоперативен период – 22.02.2009 г.,  МУ - Плевен

Лечение на хернии с хирургическо платно – 2.10.2009 г., МУ – Плевен