|
|
|
BG

  

Специалисти
Д-р Теодора Димчева Панова

Лекарординатор в отделение по Физикална и рехабилитационна медицина в Отделение по Физикална и Рехабилитационна медицина

Звършва медицина - 2015 МУ Плевен