|
|
|
BG

  

Специалисти
Д-р Теодора Димчева Панова

Лекар - ординатор в отделение по Физикална и рехабилитационна медицина 

Звършва медицина - 2015 МУ Плевен