|
|
|
BG
Специалисти
Галина Тодорова

Биолог в Клинична лаборатория

Завършва 1987 г. ПУ "Паисий Хилендарски", Химико - биологичен факултет;

1999 г. защитена степен "Научен сътрудник I I - ра степен"