|
|
|
BG

  

Специалисти
Д-р Александър Пламенов Бальовски

Специализант в  отделение по „Урология”

Завършва медицина – 06.11.2013 г., МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна