|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Тодор Димитров Граматиков

Специалист по Анестезиология и интензивно лечение

Завършил медицина  - ВМУ - Плевен - 2005г.

Общественно здравеопазване и здравен мениджмънт - Плевен - 2009г.

Придобива специалност Анестезиология и интензивно лечение - Плевен - 2016г.