|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Боряна Колибарска

Специализант в Отделение по Анестезиология и Интензивно лечение

Завършва медицина - 2016 г. в МУ Плевен