|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Боряна Колибарска

Специализант по Анестезиология и интензивно лечение

Завършва медицина - 2016 г. в МУ Плевен