|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Луиз Кирилова Панайотова

Офталмолог в Отделение по Очни болести

Завършва медицина - 2015 г. в Медицински Университет Плевен - гр, Плевен

Придобива специалност

Очни болести - 2020 г. - Медицински Университет Плевен - гр, Плевен