|
|
|
BG

  

Специалисти
Д-р Красимир Гайтанджиев

Гастроентеролог

Завършва медицина – 1985 г. във МУ – Плевен

Придобита специалност:

Вътрешни болести – 1990 г.

Гастроентерология и диетика - 1992 г.