|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Красимир Любомиров Гайтанджиев

Специалист по Гастроентерология и диететика

Завършва медицина – 1985 г. във МУ – Плевен

Придобита специалност:

Вътрешни болести – 1990 г.  във ВМА - София

Гастроентерология и диететика - 1992 г.

Допълнителни квалификации:

Абдоминална ултразвукова диагностика със сертификат за I и II ниво УМБАЛ "Царица Йоанна"-гр.София – 1991 г.

Горна ендоскопия със сертификат за I и II ниво УМБАЛ "Царица Йоанна "- гр.София. – 1991 г.

Долна ендоскопия със сертификат  за I и II ниво УМБАЛ "Царица Йоанна "- гр.София – 1991 г.

Диагностика и лечение на хронични вирусни хепатити УМБАЛ "Св.Марина "- гр.Варна – 1997 г.

Морфологична диагностика на хронични вирусни хепатити УМБАЛ "Св.Иван Рилски " - Гр.София. – 1999 г.

Здравен мениджмънт към Стоп.академия"Д.Ценов"- гр.Свищов – 2000 г.