|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Венета Немецова

Педиатър

Завършва медицина - 1992 година в МУ – Варна

Придобита специалност

Детски болести - 2001 година, МУ – Варна

Специалист "Физикална и рехабилитационна медицина" в МУ – Варна

Допълнителна квалификация:

Квалификационен курс по детска неврология – МУ - София

Диагностика и нарушения на развитие на новородени и отклонения при развитието на децата – Специализирана болница за долекуване на деца с детска церебрална парализа - София

Начална трансфонтанелна ехография в кърмаческа възраст – Майчин дом, МУ – София