|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Максим Емил Парашкевов

Специалист по образна диагностика

Завършва медицина - 2017 г. в МУ Варна

Придобива специалност:

Образна диагностика - 2022 г.