|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Максим Парашкевов

Специализант по образна диагностика

Завършва медицина - 2017 г. в МУ Варна