|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Галя Андреева Гънева-Стоянова

Педиатър

Завършва медицина - 1982 г. в МУСофия

Придобита специалност:

Детски болести и педиатрия –1987 годинаМУСофия

Допълнителна квалификация:

Продължаващо обучение в областта на детската алергология, детската пулмология, профилактична дейност в педиатрията и отклонения от физическото и психомоторно развитие на детето.