|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Мехмед Мехмедали Хасан

Специалист по гастроентерология в Отделениепо Вътрешни болести

Завършва медицина в МУ Варна - 2017 г.

Придобита специалност:

Гастроентерология - 2022 г в МУ София