|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Людмил Георгиев

Психиатър

Психотерапевт – сертификат на Европейската асоциация по психиатрия

Завършва медицина - 1983 г. в Медицинска академияСофия

Придобита специалност:

Психиатрия – 1989 г., МАСофия

Допълнителни квалификации:

Основен курс по детска психиатрия – 1996 г., МУ - София

Мениджър по социален и здравен мениджмънт – 2001 г. СА  - Свищов

Сертификат ЕЕГ – септември 2005 г., МУ - София