|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Светла Христова

Акушер-гинеколог

Завършва медицина - 1985 г. в МУ – Плевен

Придобита специалност:

Акушерство и гинекология – 1990 г., МУСофия

Допълнителна квалификация:

Ултразвукова диагностика

Генетика

Детско-юношеска гинекология