|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Теодора Димитрова Константинова

Специалист по Акушерство и гинекология

Завършва медицина - 1977г. - МА София

Придобива специалност:

Акушерство и гинекология - 1984г. - София

Професионална квалификация:

Здравен мениджмънт - София - Нов Български Университет

Квалификационни курсове:

Детско-юношеска гинекология;

Гинекологична ендокринология;

Ултразвукова диагностика;

Лапароскопска оперативна техника - МА София;

Мониторно проследяване на плода в хода на раждането;

Патологична бременост - поведение и лечение