|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Лъчезар Димитров Николов

Специалист по вътрешни болести и кардиология

Завършва медицина - 1992 г. във ВМУ – Варна

Придобита специалност:

Вътрешни болести - 1999 г. в МУ - София

Кардиология - 2002 г. в МУСофия

Допълнителни квалификации:

Ехокардиографияфундаментално ниво – 2008 г. в Медицински университетСофия

Инвазивна кардиология – 2010 г. в Медицински университет - София

Участие в конгреси и курсове:

Национални конгреси по кардиология – 2008 г., 2010 г., 2012 г. и 2014 г.

Национални конгреси по инвазивна кардиология – 2009 г. и 2001 г.

Конгреси на Европейската асоциация по перкутанни кардиоваскуларни интервенции – 2009 г. в Барселона, 2013 г. в Париж

Курсове по интервенционална кардиология – 2011 г. в Белград

Български бифуркационен курс – 2012 г.

Балкански ендоваскуларен курс – 2012 г.

Практически курс „Русенски ендоваскуларни дни” – 2013 г. Русе, България

Курс „Основи на доплер ехокардиографията” – 2001 г. в Национална кардиологична болницаСофия

Курс „Ехо-доплер диагностика на митрални и аортни клапни пороци” – 2001 г. – Национална кардиологична болницаСофия

Тримесечен курс по Ехокардиография и работни електрокардиографски проби – 2001 г. – Национална кардиологична болницаСофия

Ехографски семинар „Варна ехо” – 2007 г.

Индивидуално обучение по ехокардиография в Национална кардиологична болницаСофия – 2011 г.

Курсове за лечение на артериална хипертония и сърдечносъдова протекция

Член на Българското и Европейско дружество по кардиология, Българското и Европейското дружество по интервенционална кардиология и Българското дружество по ендоваскуларна терапия