|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Пенка Тодорова Бахчеванова

Завършва медицина – 1975г. в МУ - София

Придобити специалности:

 „Детски болести” - 1984г.  в МУ - София 

"Здравен мениджмънт” - 2001г. „ СА – Свищов