|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Радка Петкова Нунева- Дончева

Специалист Клинична лаборатория   

Завършва медицина - 1999 г. - МУ Плевен

Придобива специалност:

Клинична лаборатория: 2007 г.- МУ София

Здравен мениджмънт: 2017 г. ВСУ Черноризец Храбър гр. Варна