|
|
|
BG
Традиционна монголска медицина

Лекари, кинезитерапевти и студенти от Лечебни заведения "Медика" и  РУ "Ангел Кънчев" преминаха основен курс по Традиционна монголска медицина.  Специалистите Доц. д-р Сайнбуян Нацагдорж д.м. и д-р Енх-Амгалан Лхагвасурен запознаха курсистите с основните методи на диагностика и терапия, които прилагат. Обучението се проведе във връзка с тристранния договор между  Русенския университет „Ангел Кънчев“, Лечебни заведения „Медика“ и Университета по традиционна монголска медицина „Otoch Manramba“. 

|
|