|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Румен Коларов

Специалист вътрешни боласти и кардиология

Завършва медицина - 1986 г. в МИ – Плевен

Придобита специалност:

Вътрешни болести – 1991 г., МА - София

Кардиология -  1993 г., МА – София

Допълнителни квалификации и курсове

Неинвазивни методи на изследване на сърдечно - съдовата система - 2005 г. - ВМА - София

Национални конгреси по кардиология – 2006 г., 2008 г., 2010 г., 2012 г., 2014 г.

Конгреси на Европейското кардиологично общество – 2005 г., 2006 г., 2008 г., 2009 г., 2011 г., 2014 г.

Конгреси на Европейската Асоциация по Спешна кардиологична помощ – 2012г., 2013 г., 2014 г.

Член на Българското кардиологично дружество, на Европейското кардиологично дружество и на Европейската асоциация по Спешна кардиологична помощ