|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Ангел Русанов

Специализант по кардиология

Завършва медицина - 2010 година в МУ – Варна

От 2012 година до момента е специализант по кардиология в МУ – Варна

Допълнителна квалификация:

Курс по клинична имунологиясъвременна диагностика на автоимунните заболявания – 2012 г., МУ – Плевен

Здравен мениджмънт  - 2014 г., СА – Свищов