|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Александър Пламенов Бальовски

Специалист в отделение по „Урология”

Завършва медицина – 06.11.2013 г., МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна

Придобита специалност:

Урология - 2019 г. към МУ гр. Варна