|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Александър Пламенов Бальовски

Специалист по Урология

Завършва медицина – 06.11.2013 г., МУ "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна