|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Наталия Валентинова Петкова

Специализант по Анестезиология и интензивно лечение

Звършва медицина - 2019  МУ Плевен