|
|
|
BG
Специалисти
Д-р Кристиян Георгиев Иванов

Инвазивен кардиолог в отделение „Инвазивна, неинвазивна и интензивна кардиология”

Завършва медицина – 06.10.1991 г. във ВМИ - Варна    

Придобита специалност

Вътрешни болести – 02.07.1998 г., МА ВМИ - София

Допълнителни квалификации

- Удостоверение за правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения – 24.03.2014 г.

- Инвазивна кардиология-17.02.2010 г., МУ София