|
|
|
BG
Специалисти
Камелия Лъчезарова Сашева

Биолог в Клинична лаборатория.

Завършва Медицинска биология в ПУ ,,Паисий Хилендарски,, гр. Пловдив - 2017 г.

Магистър по Репродуктивна биология в ПУ ,,Паисий Хилендарски,, гр. Пловдив - 2019 г..