|
|
|
BG
Специалисти
Мая Николова Кубратова

Биолог в Клинична лаборатория

Завършва специалност "Университетска биология" в ПУ "Паисий Хилендарски" - 2001 г.

Магистър по Молекулярна и клетъчна биология в ПУ "Паисий Хилендарски" - 2002 г.