|
|
|
BG
Специалисти
д-р Гергана Юлиянова Николова-Спасова

Офталмолог в Отделение по Очни болести

Завършва медицина - 2009 г. във ВМИ Пловдив

Придобива специалност

Очни болести - 2018 г. във ВМИ Плевен